Chip tuning vykonávame za pomoci verifikácie správnej funkčnosti motora po úprave, s využitím maximálneho množstva kontrolovaných hodnôt dôležitých pre správnu funkčnosť motora.Vozidlá upravujeme cez diagnostickú zásuvku vozidla, bez zásahu do riadiacej jednotky motora a možnosti identifikácie úpravy aj v originálnom servise značkovou diagnostikou. Naša práca je výsledkom skúseností, nadobudnutých dlhodobým vývojom a precíznym zodpovedným prístupom k problematike upravovania riadiacich jednotiek. To sa odzrkadľuje predovšetkým v kvalite a profesionalite úpravy. Úpravy riadiacich jednotiek motorov realizujeme zmenou niektorých častí pôvodného programu tzv.kalibračných dát. Ich úlohou je riadiť motor, napríklad dĺžku alebo silu vstreku paliva, priebeh predstihu či predstreku a podobne.

Najnovšie riadiace jednotky upravujeme bez pájkovania, prístrojom využívajúcim interface pre programovanie riadiacich jednotiek EDC16, EDC17, ME9, MED9x, MED17, 5WS, 5WK alebo MultiJet.

Odstránenie a deaktivácia EGR

Ponúkame plne sofistikované elektronické odstránenie EGR – systém recirkulácie výfukových plynov .
Úkon pozostáva z elektronickej deaktivácie EGR v riadiacej jednotke motora.

Deaktivácia EGR je možná rovnako v nákladných vozidlách a pracovných strojoch.

Deaktivácia lambda sondy

Ponúkame elektronickú deaktiváciu 2. lambda sondy výfukového systému benzínových automobilov a motocyklov. Táto lambda sonda svojou funkciou kontroluje iba funkčnosť resp. účinnosť katalyzátora. Indikuje zníženú účinnosť katalyzátora vzhľadom k veku prípadne množstvu najazdených kilometrov. Po deaktivácii druhej lambda sondy už nikdy viac nebude svietiť kontrolka na prístrojovom paneli, ktorá značí chybu motora kvôli nefunkčnému alebo chýbajúcemu katalyzátoru.Úkon pozostáva z elektronickej deaktivácie lambda sondy v riadiacej jednotke motora.

AdBlue SCR systémy

Ponúkame riešenie problémov so systémom vstrekovania močoviny, AdBlue. Selective Catalytic Reduction (SCR) systém pozostáva niekoľkých veľmi dôležitých komponentov pre svoju funkčnosť. Každý jeden komponent je veľmi finančne náročný. Najčastejšia závada je nefunkčnosť NOx sondy, ktorá vďaka tomu, že má svoju riadiacu jednotku a nedá sa vymeniť samostatne, iba spolu s riadiacou jednotkou a cenovo sa pohybuje okolo 400 Euro. Druhou najčastejšou závadou je pokazený výhrev močoviny v nádržke. Dodávatelia náhradných dielov ponúkajú len výmenu celej nádobky na močovinu v cene okolo 1.000 Euro. V tomto prípade u nás vieme výhrev opraviť a ušetriť tak veľkú časť ceny opravy.

Taktiež sa zaoberáme kódovaním systémov, prípadne deaktiváciou kompletného systému AdBlue.