Výhody výkupu Vášho jazdeného vozidla u nás:

 • Transparentné ohodnotenie vozidla so zápisom o nacenení
 • Výkup vozidiel všetkých značiek
 • Nečakáte na predaj starého, ale hneď ho vieme vykúpiť
 • Preberáme za Vás záruku za technický stav vozidla
 • Všetky formality vybavíme za Vás /prepis, odhlásenie, EK, STK/
 • Vieme vykúpiť aj flotily vozidiel
 • Vieme vykúpiť aj poškodené vozidlo


Doklady potrebné k výkupu Vášho vozidla:

 • osvedčenie o evidencii vozidla: časť I + časť II, prípadne malý a veľký technický preukaz
 • technická a emisná kontrola (kartičky + protokoly ak ich máte)
 • povinné zmluvné poistenie (stačí tzv. „bielu kartu”, prípadne zmluvu)
 • v prípade, že bolo vozidlo predmetom leasingu, je potrebné ukončenie leasingu,
  splnomocnenie leasingovej spoločnosti a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti
  (notárom overené)
 • splnomocnenie na prepis vozidla (podpis vlastníka vozidla, overený notárom, v prípade
  zastupovania)
 • servisná knižka, prípadne faktúry zo servisu

  Súkromná osoba (nepodnikateľ):
 • dva doklady totožnosti (vodičský preukaz, občiansky preukaz)
 • splnomocnenie na prepis vozidla

  Fyzická osoba (živnostník):
 • dva doklady totožnosti (vodičský preukaz, občiansky preukaz)
 • živnostenský list (originál alebo overená kópia, v prípade zmeny adresy sídla, aj všetky
  dodatky)
 • splnomocnenie na prepis vozidla

  Právnická osoba (spol. s r.o., družstvá a pod.):
 • výpis z obchodného registra (originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace)
 • dva doklady totožnosti osoby oprávnenej konať (štatutárny orgán, prípadne konateľ)
 • splnomocnenie na prepis vozidla (v prípade, že konatelia rozhodujú spoločne, je potrebné
  splnomocnenie od obidvoch subjektov)